Electricitat

Xarxes de distribució de mitja i baixa tensió, centres de transformació, automatismes i quadres elèctrics, il·luminació en interiorisme i industria i mateniments preventius.