Projectes

Il·luminació espectacular de la capella de Les Santes a la Basílica de Santa Maria de Mataró. Renovació de quadre elèctric i linies interiors. Client: AGRUPACIÓ "LES SANTES".
Instal·lacions integrals elèctriques, climatització, energia solar i sistemes de seguretat al nou edifici dels "Capgrossos" de Mataró. Client: AJUNTAMENT DE MATARÓ.
Instal·lacions de baixa tensió, enllumenat públic i centres de trasformació al Camping Caravaning Aqua Alba a Gualba. Client: AQUA-ALBA.