Projectes

Instal.lacions d'enllumenat públic al sector "La Catalana" de Sant Adrià de Besòs. Client: PROINOSA
Instal.lacions integrals elèctriques de Baixa tensió a planta de productes químics perillosos a Barcelona. Client: PROQUIBASA
Instal.lacions integrals elèctriques, fontaneria, climatització, sistemes de seguretat i sistemes de telecomunicacions a l'edifici Tecnocampus Vallveric al Polígon industrial Vallveric de Mataró. Client: PUMSA