Projectes

Instal.lacions integrals elèctriques, fontaneria, climatització i sistemes de seguretat al nou Pavelló Poliesportiu del C/ Euskadi de Mataró. Client: EXCOVER, S.A.
Instal.lacions d'enllumenat públic, línies de Baixa tensió i telecomunicacions al recinte firal del Nou Parc Central de Mataró. Client: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Remodelació integral eléctrica de Baixa tensió de la "Font Màgica de Montjuïc" a Barcelona. Client: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.