Projectes

Instal.lacions elèctriques de Baixa tensió, enllumenat públic i fontaneria a les noves instal.lacions d'ampliació del Port Ginesta a Sitges. Client: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Instal.lacions de Baixa tensió de força i enllumenat públic espectacular al nou Parc del POBLE NOU de Barcelona. Client: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Instal.lacions integrals  elèctriques, Baixa tensió i Mitja tensió, nous Centres de Transformació, enllumenat públic, fontaneria i grup de bombeig al Port Marina Sant Carles de Sant Carles de la Ràpita. Client: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.