Projectes

Instal.lacions elèctriques, BT/MT, nous Centres de Transformació, fontaneria, climatització, telecomunicacions i seguretat a l'edifici Centre de Negocis "El Rengle" de Mataró. Client: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Instal.lacions d'enllumenat públic al Nou Parc Central i Sector 9 de Via Europa de Mataró. Client: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Instal.lacions integrals elèctriques, sistemes seguretat, fontaneria, climatització i sistemes de telecomunicacions a l'aparcament i oficines de la nova seu de la Grúa Municipal de Mataró. Client: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.