Projectes

Instal.lació de 15 nous Centres de Transformació BT/MT i enllumenat públic al Polígon Industrial Valldegata d'Arenys de Mar. Client: JUNTA DE COMPENSACIÓ "VALLDEGATA-DRAPER"
Instal.lacions integrals elèctriques M.T. i B.T. i sistemes de seguretat a l'edifici de la seu central de Vilassar de Mar. Client: MERCAT DE LA FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA.
Nous projectes de manteniment preventiu i reformes integrals elèctriques a indùstria paperera de Barcelona. Client: MIQUEL I COSTAS & MIQUEL, S.A.