Cal.lefacció

- Instal·lacions industrials y domèstiques amb producció de gas, gas-oil i energia solar. Terres radiants.