Comunicacions

Alarmes i protecció anti-robatori. Instal·lacions de sonorització i megafonia, xarxes de comunicació informàtica, veu i dades. Canalització de telecomunicacions en edificis. Interfonia, c ircuits tancats de televisió i antenes de televisió terrestre i via satèl.lit.