Fontaneria

Xarxes públiques d'abastament i distribució, instal·lacions interiors (tant industrials com domèstiques) i aigua calenta sanitaria (producció i distribució).