Punt de servei

Estem reconeguts com a intal·ladors homologats per a la companyia FECSA-ENDESA, la qual cosa ens faculta per a realitzar tot tipus de treballs en linies de distribució de mitjana i baixa tensió, així com, centres de transformació, tant de distribució com de contractació per a usuaris.